KvK 08122590 INGbank NL12INGB0003395968 t.n.v. Gospelkoor Spring
info@springapeldoorn.nl


 

 

 

In goed overleg met de leden heeft het bestuur van Gospelkoor Spring helaas moeten besluiten om het koor met ingang van 01-01-2020 te ontbinden.

Dit vanwege het teruglopende ledenaantal en hierdoor niet meer kunnen voldoen aan onze verwachtingen en doelstellingen